Jury Nieuws

Jury Nieuws - januari 2019

Vergoedingen: Verplaatsingskosten worden vanaf het zomerseizoen 2019 op 0,30€ per km gebracht.
Ere-juryleden: Johan De Brabandere (AVMO) wordt de titel van Provinciaal ere-jurylid toegekend.

Jury Nieuws - december 2018

Uit de Algemene Vergadering 2018

Aanwezigen: 47 stemgerechtigde juryleden

Verkiezingen: Deschamps Frederik (AZW) en Van Camp Kathleen (HCO) behaalden de vereiste 35% en werden verkozen als lid van de PCJ West-Vlaanderen voor 2 jaar.

Ledenvergaderingen: Er waren 274 aanwezigheden op de verschillende vormingsdagen en samenkomsten.
Per club geeft dat: ABAV: 38, AVMO: 68, AVR: 9, AZW: 24, BEHO: 0, FLAC: 50, HAC: 0, HCO: 24, KKS: 16, MACW: 1, OB: 44

Jurywerking: Het West-Vlaamse jurycorps bestaat uit 149 juryleden:
Vrouwen: 49 waarvan 5 clubjuryleden, 40 niveau 1, 2 niveau 2, 2 niveau 3
Mannen: 100 waarvan 6 clubjuryleden, 85 niveau 1, 4 niveau 2, 5 niveau 3

Worden gelauwerd tijdens de Dag van de Jury te Deinze:
Voor 40 jaar: Cools Pierre (OB), Hollebeke Patrick (FLAC), Salomez Veronique (FLAC), Batsleer Gerit (HCO)
Voor 30 jaar: Vanhulle Rosane (OB), Verschaeve Noël (OB)
Voor 25 jaar: Daenens Romain (AZW)
Voor 20 jaar: Van Compenolle Karel (KKS), Gardin Ludwina (FLAC), Ligneel Annie (AVR), Kinds Hendrik (AVMO), Vandeweghe Marcel (AZW)
Voor 15 jaar: Craenhals Evelyne (AVMO), Herbout Christa (ABAV)

Goed om weten

Examen niveau 1: zaterdag 16 maart 2019.
Inschrijven kan tot en met xxx xx xxx 2019 bij An Van Honsté (anvh@atletiek.be).

Examen niveau 2 en 3: xxx xx xxx 2019 om 10u te Brussel.
Kandidaten dienen in te schrijven bij An Van Honsté (anvh@atletiek.be) voor xxx xx xxx 2019.