Jury Nieuws

Uit de Algemene Vergadering 2019

Aanwezigen: 46 stemgerechtigde juryleden

Verkiezingen: Walter Dejaeghere (KKS) en Jean-Marie Mahieu (FLAC) behaalden de vereiste 35% en werden verkozen als lid van de PCJ West-Vlaanderen voor 2 jaar.

Ledenvergaderingen: Er waren xxx aanwezigheden op de verschillende vormingsdagen en samenkomsten.
Per club geeft dat: ABAV: xx, AVMO: xx, AVR: xx, AZW: xx, BEHO: xx, FLAC: xx, HAC: xx, HCO: xx, KKS: xx, MACW: xx, OB: xx

Jurywerking: Het West-Vlaamse jurycorps bestaat uit 148 juryleden:
Vrouwen: 49 waarvan 5 clubjuryleden, 40 niveau 1, 2 niveau 2, 2 niveau 3
Mannen: 99 waarvan 7 clubjuryleden, 81 niveau 1, 6 niveau 2, 5 niveau 3

Worden gelauwerd tijdens de Dag van de Jury te Ciney:
Voor 60 jaar: Opsomer Noël (KKS)
Voor 40 jaar: Chevrolet Erik (AVMO)
Voor 30 jaar: Hemeryck Caroline (AVMO), Vanwalleghem Paul (AVMO)
Voor 25 jaar: De Schrijver Jean-Marie (HCO), Louwie Eddy (MACW), De Brabandere Bert (AVMO)
Voor 20 jaar: De Schuyter Paul (AVMO)
Voor 15 jaar: Ronny Devos (HAC), Vercruysse Joke (HAC), Callewaert Philiep (AVMO), Vandevelde Gerdi (AVMO)

Goed om weten

Opleiding clubjurylid: zondag 19 april 2020 om 13u00 te Roeselare.
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2020 bij An Van Honsté (anvh@atletiek.be).

Opleiding en Examen niveau 1: zaterdag 7 maart 2020 om 13u00 te Tielt.
Inschrijven kan tot en met 23 februari 2020 bij An Van Honsté (anvh@atletiek.be).

Examen niveau 2 en 3: geen
Kandidaten dienen in te schrijven bij An Van Honsté (anvh@atletiek.be) voor